REGULAMIN UMAWIANIA I ODWOŁYWANIA WIZYT W PLACÓWKACH 7 GóraMed

Regulamin umawiania i odwoływania wizyt

Rezerwacja i odwoływanie wizyt w placówkach 7 Góra Med

 1. Pacjent ma możliwość rezerwacji wizyty za pośrednictwem strony internetowej Przychodni specjalistycznej „7 Góra Med.” lub poprzez serwis internetowy „Znany Lekarz” oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48606804275.
 2. Rezerwacja wizyty ma charakter dobrowolny i następuje poprzez podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu), numeru PESEL oraz numeru telefonu pacjenta. Podanie tych danych jest niezbędne do dokonania rezerwacji wizyty.
 3. Rezerwacja wizyty odbywa się poprzez wybór lekarza lub specjalisty, miejsca wizyty (placówki stacjonarnej/opcji teleporady), daty i godziny wizyty, zaakceptowania ceny wizyty oraz potwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie przycisku „Umów wizytę”. Rezerwacja wizyty może także nastąpić poprzez serwis internetowy „Znany Lekarz”.
 4. Po dokonaniu rezerwacji wizyty Pacjent otrzymuje na podany przez siebie w trakcie rezerwacji adres e-mail lub numer telefonu, odpowiednio wiadomość e-mail lub sms z potwierdzeniem daty i godziny wizyty oraz kodem/linkiem do opłacenia wizyty.
 5. Realizacja zarezerwowanych wizyt w Przychodni specjalistycznej „7 Góra Med.” odbywa się w formie stacjonarnej (placówki przychodni „7 Góra Med.”) lub w formie on-line po uprzednim ich zakupie i uiszczeniu opłaty, zgodnie z cennikiem Przychodni specjalistycznej „7 Góra Med.”.
 6. Pacjent ma możliwość bezpłatnej zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty do 24 godzin przed planowanym czasem rozpoczęcia wizyty stacjonarnej lub w formie on-line.
 7. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie w godzinach pracy przychodni pod numerem +48606804275, poprzez sms a także poprzez serwis internetowy „Znany Lekarz” w sytuacji kiedy rezerwacja wizyty odbywała się poprzez ten serwis internetowy.
 8. Wizyty w Przychodni specjalistycznej „7 Góra Med.” są płatne a ceny wizyty podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 9. Płatność za wizytę powinna być dokonana przed jej planowanym rozpoczęciem zarówno w palcówkach trybu stacjonarnego jak i wizyt realizowanych w formie online.  Płatność wizyt realizowanych w formie on-line lub poprzez serwis internetowy „Znany Lekarz” może być wykonana z wykorzystaniem kodu/linku do opłacenia wizyty.
 10. Pacjent ma prawo do odwołania zaplanowanej wizyty lub zmiany jej terminu.
 11. Nie ma możliwości zmiany terminu zaplanowanej wizyty, jeśli do rozpoczęcia wizyty pozostało mniej niż 24 godziny.
 12. W przypadku odwołania wizyty przez pacjenta na mniej niż 24 godzin przed planowanym czasem rozpoczęcia wizyty pacjent ponosi jej pełny koszt i nie przysługuje mu zwrot za tę wizytę.
 13. W przypadku nieodwołania wizyty i niepojawienia się na niej w ciągu 15 minut od jej rozpoczęcia za początek realizacji usługi uznaje się czas jej planowanego rozpoczęcia.
 14. Płatność za wizytę może być pobrana w formie gotówki lub bezgotówkowej płatności za pośrednictwem karty płatniczej/kredytowej/aplikacji Blik, a także w przypadku zakupu wizyty za pośrednictwem serwisu „Znany lekarz” płatności dokonywane są przez pacjenta za pośrednictwem serwisu płatności pay.medchart.pl
 15. Zwrot płatności za wizytę, która nie odbyła się możliwy jest tylko w sytuacji, gdy pacjent odwołał ją na więcej niż 24 godziny przed jej planowaną realizacją.
 16. W przypadku wizyty prowadzonej w formie online pacjent powinien być gotowy do odbycia zaplanowanej wizyty zgodnie z umówionym terminem. Pacjentowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności przy braku możliwości przeprowadzenia wizyty w związku z niedostępnością pacjenta w momencie planowanej godziny rozpoczęcia wizyty i pomimo prób połączenia z pacjentem a także w przypadku problemów technicznych po stronie pacjenta uniemożliwiających przeprowadzenie zaplanowanej wizyty.
 17. Wizyta prowadzona w formie on-line musi zostać opłacona w ciągu trzech godzin od jej rezerwacji. Płatności pacjent dokonuje za pośrednictwem serwisu płatności pay.medchart.pl
 18. W przypadku spóźnienia się pacjenta na wizytę stacjonarną więcej niż 15 minut od jej rozpoczęcia lekarz, ze względu na niewystarczający czas do przeprowadzenia badania i wizyty w sposób prawidłowy, ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta na wizytę; w tej sytuacji pacjentowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za wizytę.
 19. Jeśli wizyta została odwołana przez Przychodnię specjalistyczną 7” Góra Med.” na mniej niż 24 godziny przed jej planowaną datą rozpoczęcia pacjentowi przysługuje prawo do pełnego zwrotu płatności za tę wizytę.
 20. Zwrot płatności za wizytę, która została odwołana przez Przychodnię specjalistyczną 7 Góra Med. następuje w ciągu 14 dni od jej odwołania na numer konta, z którego została opłacona.
 1.  

7 Góra Med. © 2023 All Right Reserved