Piotr Grzegorzewski

Psycholog, diagnosta

O mnie

Ideą przyświecającą mi w procesie diagnostycznym jest zapewnienie jego terapeutycznego charakteru – lepszego zrozumienia swojego sposobu funkcjonowania przez osobę badaną i wynikającego z tego zmniejszenia napięcia emocjonalnego. Aby mogło do tego dojść, uzgadniam z osobą badaną wspólny sposób patrzenia na jej trudności, ale też uwzględniam korzystne, indywidualne dla niej aspekty funkcjonowania, starając się przy tym zapewnić atmosferę pełną zrozumienia i akceptacji. Przywiązuję także dużą wagę do przekładania wyników badań diagnostycznych na odpowiednie zalecenia oraz do omawiania tych wyników w przystępny sposób.

Ukończyłem z wyróżnieniem psychologię w języku angielskim na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Odbyłem staż kliniczny i wolontariat w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz staż kliniczny w PsychoMedic.pl Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej w Warszawie. Jako diagnosta mam doświadczenie kliniczne od 2016 r. (w IPiN, przychodniach i ośrodku terapeutycznym Gedeon Medica oraz Klinice Zdrowia Psychicznego Metoda). Ponadto jestem doktorantem, stypendystą wielu instytucji, kierownikiem projektów badawczych, autorem publikacji dot. zaburzenia osobowości borderline i anoreksji w renomowanych czasopismach naukowych, a także uczestnikiem licznych konferencji i szkoleń diagnostycznych oraz naukowych i szkół letnich. Należę do Europejskiego Towarzystwa Badań nad Zaburzeniami Osobowości. Ze swojej wiedzy naukowej korzystam również w praktyce diagnostycznej.

Psycholog Ursynów, Bemowo, ADHD Ursynów, Bemowo

Specjalizacja

Psycholog, terapeuta, diagnosta ADHD, diagnosta autyzmu

Obszary działania

Skontaktuj się z nami już dzisiaj

+48 606 804 275

7 Góra Med. © 2023 All Right Reserved