Leczenie otyłości

Program leczenia i wsparcia dla pacjentów z otyłością III stopnia ( BMI >40)

W Polsce problem otyłości III stopnia dotyczy ok. 700 tys. osób. Otyłość to nie defekt kosmetyczny ale przewlekła choroba, która sama nie ustępuje, ma tendencje do nawrotów, a nieleczona postępuje i wiąże się z wieloma niebezpiecznymi powikłaniami. Jak wynika z badań naukowych, otyłość zwiększa  ryzyko wystąpienia ponad 200 różnych chorób, m.in.: cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych, zawału serca, udaru mózgu, choroby zwyrodnieniowej stawów a nawet niektórych chorób nowotworowych, np. raka jelita grubego i raka piersi. Otyłość  negatywnie wpływa na samopoczucie, przyczyniając się do powstawania depresji. Otyłość niekorzystnie oddziałuje na wszystkie układy i narządy w organizmie, znacząco pogarsza jakość życia i może skrócić jego długość.

Często przyczyną postępującej otyłości i utraty wiary w możliwość osiągnięcia trwałej redukcji masy ciała jest m.in. „leczenie się” na własną rękę różnymi dietami-cud,  które dają chwilowy spadek masy ciała, a następnie szybki efekt „jojo” z przyrostem dodatkowych kilogramów.

Niewielu pacjentów jest w stanie samodzielnie skutecznie i na stałe poradzić sobie z problemem nadmiernej masy ciała. Nie wynika to z braku motywacji, lenistwa czy słabej woli. Wynika z samego charakteru choroby otyłościowej. Dlatego, gdy pomimo podejmowanych działań nie ma redukcji masy ciała, nie warto zwlekać z udaniem się po specjalistyczną pomoc.

Skuteczne leczenie otyłości to bowiem proces wymagający wielokierunkowego podejścia i udziału w procesie leczenia całego zespołu terapeutycznego – w tym przypadku lekarza, dietetyka, psychologa i fizjoterapeuty.

Otyłość III stopnia  najczęściej wymaga dodatkowego wsparcia farmakologicznego lub wręcz leczenia chirurgicznego.

Ośrodek 7 Góra Med   wychodzi naprzeciw potrzebom osób chorych na otyłość III stopnia, oferuje  możliwość długoterminowej opieki wielospecjalistycznej zgodnie z indywidualnym planem leczenia dostosowanym do potrzeb danego pacjenta. Wszystkie składowe leczenia są dostępna dla Pacjentów w jednym ośrodku, a samo leczenie ma charakter skoordynowany. Naszym dodatkowym atutem  jest wydzielenie odrębnego dnia przyjęć wyłącznie dla pacjentów z chorobą otyłościową III stopnia w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas wizyt.

Umów się na konsultację

+48 6060 804 275

7 Góra Med. © 2023 All Right Reserved