Dr Dariusz Sołdacki

Immunolog

O mnie

Posiadam tytuł doktora nauk medycznych, uzyskany na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2015 roku; specjalista chorób wewnętrznych, specjalista immunologii klinicznej, w trakcie szkolenia w specjalizacyjnego w zakresie alergologii; starszy asystent, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej , Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa; Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej, Europejskiego Towarzystwa Niedoborów Odporności (ESID) oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EEACI).
Udział w tłumaczeniu polskiego wydania „Geriatria” Thomas Rosenthal – 2009 r. oraz polskiego wydania „Podręcznika transplantacji nerek” Gabriela M. Danovitcha – 2006 r.

Prowadzę prace badawcze na temat analizy gospodarki żelazowej oraz kumulacji metali ciężkich w wątrobach ludzkich we współpracy z Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, prowadził prace nad mechanizmami prowadzącymi do włóknienia i regeneracji wątroby. Zainteresowania kliniczne to diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności, alergologia.

 

Publikacje:

Facilitated Subcutaneous Immunoglobulin Replacement Therapy in Clinical Practice: A Two Center, Long-Term Retrospective Observation in Adults With Primary Immunodeficiencies. Więsik-Szewczyk E, Sołdacki D, Pączek L, Jahnz-Różyk K. Frontiers in Immunology 11 (981), 1-8

 

Immunolog Ursynów, Mokotów, Wilanów.

Specjalizacja

Immunologia kliniczna

Doświadczenie

20+ Lat

Obszary działania

Skontaktuj się z nami już dzisiaj

+48 606 804 275

7 Góra Med. © 2023 All Right Reserved