ADHD

Rozpoznanie ADHD

Rozpoznanie ADHD stawia się najczęściej na podstawie kryteriów diagnostycznych klasyfikacji ICD-10, ICD-11 i/lub DSM V. Objawy muszą wystąpić przed 7 rokiem życia dziecka (zwykle pierwsze objawy ADHD pojawiają się u dzieci między 6 a 9 rokiem życia), trwać przez co najmniej 6 miesięcy i utrudniać codzienne funkcjonowanie dziecka. Powinny też pojawićsię przynajmniej w dwóch różnych środowiskach, w których dziecko funkcjonuje (np. w domu i w szkole). Objawy ADHD mogą również występować u osób dorosłych.

Wyróżniamy 3 główne rodzaje ADHD grupy objawów (choć nadpobudliwość ruchowa nie zawsze musi występować. 

Co ważne, objawy ADHD różnią się u chłopców i dziewczynek dlatego też uważa się, że rozpoznania u dziewczynek są niedoszacowane.

ADHD u dzieci i młodzierzy

Jeśli zaobserwujesz u swojego dziecka poniższe objawy, które cię niepokoją a dziecku znacząco utrudniają codzienne funkcjonowanie, zapisz się z dzieckiem na wstępna konsultację z psychologiem diagnostą. Wspólnie zdecydujecie o ewentualnej dalszej diagnostyce w kierunku ADHD:

 

 1. Nadpobudliwość ruchowa i impulsywność: 
  • Nadmierna aktywność ruchowa dziecka – dziecko jest w ciągłym ruchu, niespokojne
  • Dziecko wykonuje niespokojne ruchy rąk i nóg, wierci się
  • Często wstaje z miejsca w sytuacjach, które wymagają by pozostało na miejscu – np. a lekcjach, w poczekalni u lekarza ..
  • Często przesadnie biega lub wspina się na przedmioty
  • Często ma kłopot ze spokojną zabawą lub wypoczynkiem
  • Częściej obserwowana u chłopców, u dziewczynek może objawiać się
  • Często jest przesadnie gadatliwe, przerywa innym wypowiedź, odpowiada na pytania, zanim zostaną zadane
  • Często ma kłopot z zaczekaniem na swoją kolej, gdy jest to od niego wymagane
  • Często przerywa innym zabawę, pracę, używa przedmiotów innych osób bez pozwolenia
  • U nastolatków nadmierna aktywność ruchowa może objawiać się ciągłym wewnętrznym niepokojem, ponieważ w miarę dorastania łatwiej jest im opanować potrzebę bycia nieustannym w ruchu)

 

 1. Zaburzenia uwagi
  • Często nie jest w stanie się skupić na wykonywanym zadaniu, na szczegółach
  • Często popełnia „głupie błędy” podczas zajęć w szkole lub podczas wykonywania innych czynności wymagających skupienia uwagi
  • Często ma trudności ze skupieniem uwagi na lekcjach, zadaniach lub zabawie lub podczas rozmowy
  • Często sprawia wrażenie jakby nie słuchało, bujało w obłokach lub „wyłączało się”
  • Często ma trudność w stosowaniu się do instrukcji, ma trudność w kończeniu zadań lub obowiązków np. domowych
  • Często ma trudność w zaplanowaniu działań, organizacji

 

 • unika lub z dużą niechęcią podejmuje zadania wymagające długotrwałego wysiłku umysłowego,odkłada je na ostatnią chwilę
 • łatwo gubi swoje rzeczy – zabawki, przybory szkolne i często nie potrafi sobie przypomnieć, gdzie zostawiło dany przedmiot,
 • Często łatwo rozprasza się pod wpływem bodźców zewnętrznych, myśli niepowiązanych z wykonywanym zadaniem
 • Często zapomina o codziennych obowiązkach, pracach domowych

.

Masz niezwykły mózg: masz silnik Ferrari w swoim mózgu; twój mózg jest wspaniałą, potężną maszyną ale, jest jeden problem: masz hamulce od roweru”
Dr. Edward (Ned) Hallowell
on ADHD: a Ferrari in Your Brain

ADHD u osób dorosłych

U wielu osób dorosłych objawy ADHD, których doświadczali w dzieciństwie nie znikają, ale mogą być mniej widoczne, gdyż nabyli oni umiejętności radzenia sobie z trudnościami i kompensowania braków innymi zasobami, co pozwala na względnie dobre codzienne funkcjonowanie. Jeśli jednak:

 1. Masz trudności z organizacją swojego czasu, zadań w pracy i w domu
 2. Często gubisz przedmioty i nie pamiętasz, gdzie je zostawiłeś
 3. Masz trudności w utrzymaniu porządku i pamiętaniu o codziennych obowiązkach domowych
 4. Czas przepływa ci przez palce, często się spóźniasz lub zapominasz o umówionych spotkaniach, odpisaniu na maila czy sms
 5. Masz kłopot z utrzymaniem bliskich relacji z innymi ludźmi
 6. Jesteś impulsywny, niespokojny, trudno ci zrozumieć perspektywę innych
 7. Masz lepsze, pełne energii dni i te gorsze, kiedy „bez przyczyny” nie masz na nic siły i energii
 8. Gdy prokrastynacja dominuje twoje życie (odwlekanie zadań na ostatnia chwile lub niewykonywanie ich wcale np. uczenie się do egzaminów, przygotowywanie sprawozdań, czy regularne uprawianie wysiłku fizycznego)
 9. Często doświadczasz przytłoczenia, chcesz zrobić wiele rzeczy na raz, doświadczasz frustracji, spadków nastroju, czujesz lęk lub masz olbrzymią wrażliwość na stres
 10. Potrafisz bez reszty zaangażować się w jakieś ciekawe dla ciebie zadanie, ale szerokim łukiem omijasz nudne czynności
 11. Borykasz się z nałogami i auto sabotażem
 1. Odkryjesz, że nie jesteś sam. Szacuje się, że osoby z ADHD stanowią 5-10 procent populacji, ale wiele osób nie ma postawionej diagnozy co oznacza, że osób z ADHD jest w śród nas więcej
 2. Zrozumiesz genezę swoich trudności, odkryjesz swoje mocne strony, słabe już znasz
 3. Poznasz sposoby radzenia sobie z objawami ADHD, które dezorganizują ci życie
 4. Nauczysz się, jak radzić sobie z relacjami z innymi ludźmi
 5. Uzyskasz fachową pomoc w leczeniu:
  1. Uzależnień
  2. Depresji
  3. Zaburzeń lękowych
  4. Nadwagą lub niedowagą lub innymi zaburzeniami odżywiania
  5. Problemami ze snem
 1. Poznasz zasady optymalnego żywienia, otrzymasz wskazówki dietetyczne dostosowane do twoich indywidualnych potrzeb
 2. Nauczymy cię jak radzić sobie ze stresem
 3. Poznasz sposoby zadbania o swoją o siebie i swoją psychikę by okresy wypalenia i przeciążenia zdarzały ci się jak najrzadziej.

Dlaczego diagnoza i pomoc w redukcji objawów ADHD osób dorosłych są tak ważne?

Ceny usług

Wizyta kwalifikacyjna. 300,00 PLN

Diagnostyka zaburzeń osobowości 700,00 PLN

Diagnostyka ADHD dorosłych (3-4 wiz) 600,00 PLN

Diagnostyka ADHD dzieci i młodzieży (3-4 wiz) od 950,00 PLN 

Diagnoza inteligencji Stanford-Binet-5,  600,00 PLN

Psychiatra wizyta diagnostyczne ADHD, 350,00 PLN

Konsultacja psychiatryczna dorośli 350,00 PLN

Konsultacja psychiatryczna młodzież 400,00 PLN

7 Góra Med. © 2023 All Right Reserved